Business Documents
 

Telefon: +45 7022 6662

Hjem
Koncept
Formater
Forsendelse
Integration
Referencer
Nyheder
Kontakt
Login
OIOUBL

OIOUBL

Elektronisk fakturering af Topco A/S via OIOUBL

Det er et grundlæggende krav for at sende fakturaer og kreditnotaer til Topco A/S i OIOUBL-format, at disse kan valideres med de officielle valideringsværktøjer, som forefindes på:

http://oioubl.info/validator/default.aspx

Både schema og schematronvalidering skal kunne gennemføres uden fejl. Fejler bare en af disse, vil dokumentet blive afvist. Topco understøtter pt. profilen Procurement-BilSim.

Parter

På fakturaer til Topco A/S skal der altid være tre parter:

  • Sælger/leverandør (AccountingSupplierParty, ID kan være GLN eller CVR)
  • Fakturamodtager (AccountingCustomerParty, ID skal være GLN)
  • Køber (BuyerCustomerParty, ID skal være internt GLN eller GLN)

Alle tre parter skal være identificeret med CVR i X.Party.PartyTaxScheme.CompanyID, hvor X er typen af part.

Med internt GLN menes et nummer, som ikke er et officielt GLN, men som alligevel kan bestå checkciffertesten og dermed kan benyttes som identifikator ved brug af schemeId=GLN. Hvert enkelt Topcomedlem har sit eget nummer, som kan findes i butiksoversigten (findes på www.BusinessDocuments.dk/Topcofakturering).

Priser

Jf. standarden skal enhedsprisen angivet i InvoiceLine.Price.PriceAmount altid være nettoprisen. Derfor er det et krav, at der angives et InvoiceLine.AllowanceCharge-segment (inkl. korrekt beregningssekvens) for hver rabat og tillæg, der er lagt på linien. Alle rabatter skal have angivet korrekt InvoiceLine.AllowanceCharge.MultiplierFactorNumeric.

Varenumre

Det anbefales kraftigt at medsende varens EAN-nummer i InvoiceLine.Item.StandardItemIdentification.ID. Herudover kan  InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification.ID og InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification.ID med fordel udfyldes. InvoiceLine.Item.Name skal være udfyldt med en sigende beskrivelse.

Særligt for kreditnotaer

Af en ukendt årsag er der en del forskelle mellem fakturaer og kreditnotaer på linieniveau. Ovenstående krav er de samme, men AllowanceCharges er placeret som CreditNoteLine.Price.AllowanceCharge i stedet for direkte på CreditNoteLine.

 

Hjem
Koncept
Formater
Forsendelse
Integration
Referencer
Nyheder
Kontakt
Login
BusinessDocuments • Vandtårnsvej 62 • DK-2860 Søborg • Denmark • +45 70 22 66 62 • info@businessdocuments.dk
® Copyright 2005-2023  •  BusinessDocuments